Aortastenose forbindes med høye nivåer av proteinet DLL1

Forskere i Oslo er de første til å studere hvordan nivåene av proteinet delta-lik 1 i blodet henger sammen med aortastenose og overlevelse av sykdommen.