Mye gjenstår før sykdomsutviklingen av aortastenose er klarlagt. Bedre forståelse av signalveiene som bidrar til forkalkning av aortaklaffen kan føre til at det utvikles mer effektive medisiner for å bremse stenosen. Et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus studerer notch-signalveien, og viser at økte nivåer av proteinet delta-lik 1 (DLL1) forbindes med utviklingen og dødeligheten hos pasienter med aortastenose.

Forskerne gjennomførte hjerteultralyd av 136 pasienter med aortastenose. Via blodprøver fant de nivåene av DLL1, som tidligere er vist å promotere forkalkning. Sammenlignet med en gruppe på 95 friske kontrollpersoner, hadde aortastenosepasientene økte nivåer av DLL1. Prøver fra aortaklaffen til 14 pasienter som gjennomgikk klaffeoperasjon viste at genuttrykkene av DLL1 var signifikant korrelert med nivåene av DLL1 i blodet til de samme pasientene.

I løpet av oppfølgingsperioden på fire og et halvt år døde 35 av pasientene. Det viste seg at overlevelsen var signifikant redusert både blant den tredelen med lavest og den tredelen med høyest DLL1-nivåer, sammenlignet med den tredelen som hadde nivåer i midten. Studien er den første som viser en sammenheng mellom blodplasmanivåene av DLL1 og symptomatisk aortastenose, og at DLL1-nivåer i midtsjiktet kan være fordelaktig for leve lenger for aortastenosepasienter.

Leave a reply