Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Aortainsuffisiens innebærer at klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren (aortaklaffen) ikke lukker seg som den skal etter at hjertet har pumpet ut blod i aorta. Dermed vil blod lekke tilbake til hjertet. Svikt i klaffefunksjonen er som oftest et resultat av aldersrelaterte forkalkninger, og risikoen kan være forhøyet ved enkelte medfødte tilstander. Aortainsuffisiens fører på sikt til dilatert (utvidet) venstre hjertekammer, svekket pumpeevne og hjertesvikt. Mange går lenge med aortainsuffisiens uten å oppleve symptomer, og rask behandling med innsetting av ny hjerteklaff eller reparasjon av den gamle er viktig når man først kjenner tegn til tilstanden. 0,5 % av befolkningen rammes av aortainsuffisiens, noe som gjør det til den tredje mest vanlige hjerteklaffsykdommen etter aortastenose og mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens).


Artikler om Aortainsuffisiens: