Et aortaaneurisme er en utposning på hovedpulsåren som oppstår som følge av svekkelser i blodåreveggen som fører til at de elastiske fibrene gir etter for blodtrykket. Dersom aneurismet overstiger fem centimeter i diameter øker risikoen for at det skal sprekke. Et sprukket aortaaneurisme fører til død i løpet av kort tid. Aortaaneurismer er langt mer vanlig blant menn enn kvinner, og 10 % av alle menn over 75 år har utposning på aorta. De aller fleste tilfellene forekommer i hovedpulsåren i buken, den abdominale aorta. Risikoen øker ved røyking og usunt kosthold, og ni av ti aneurismer skyldes åreforkalkning.


Artikler om Aortaaneurisme: