Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose, hindrer blodstrømmen fra venstre hjertekammer til aorta, noe som på sikt kan føre til hjertesvikt. Alvorlighetsgraden av forsnevringene diagnostiseres ved å benytte en variasjon av ultralydmålinger, deriblant arealet av aortaklaffen.

For å unngå at graden av aortastenose hos små personer overvurderes, er det også anbefalt å kalkulere forholdet mellom klaffearealet og arealet av hele kroppsoverflaten til pasienten, såkalt indeksert aortaklaffeareal. Når man bruker dette målet hos personer med fedme, kan det imidlertid tenkes at alvorlighetsgraden av forsnevringene blir overestimert. Årsaken er at kroppsoverflaten til disse personene vil være uproporsjonalt forhøyet i forhold til arealet på aortaklaffen. Forskere i Bergen gjennomførte nylig en studie for å undersøke om dette stemmer.

Standardiserte ultralydundersøkelser av 1.524 pasienter med ikke-symptomgivende aortastenose ble samlet inn fra 173 forskningssentre. 321 av pasientene hadde BMI over 30, og disse ble sammenlignet med pasienter med lavere BMI. Når man baserte graden av aortastenose på indeksert aortaklaffeareal, viste det seg at en høyere andel ble kategorisert med alvorlige forsnevringer i fedmegruppa enn i gruppa med ikke-fedme. Denne forskjellen var ikke til stede når man brukte øvrige målemetoder, deriblant målinger av aortaklaffeareal uten hensyn til kroppsoverflate.

23 % av fedmepasientene ble diagnostisert ulikt med de to forskjellige målemetodene for klaffestørrelse, noe som var en høyere andel enn blant de andre studiedeltakerne. Det viste seg at de som fikk ulik diagnose med ulik metode ikke var utsatt for høyere risiko enn resten for å dø eller bli lagt inn på sykehus med hjertesvikt i løpet av 4,3 år etter diagnostiseringa. Studien demonstrerer at indeksert aortaklaffeareal kan føre til at alvorlighetsgraden av aortastenose blir overvurdert hos fedmepasienter. Forskerne konkluderer derfor med at metoden ikke bør benyttes for å gradere alvorligheten av aortastenose hos disse pasientene.

Leave a reply