Mandag 12. november disputerte Anton Alexandrovich Kovalenko for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Både gravide som røyker, drikker alkohol og har diabetes har økt risiko for å føde et barn med hull mellom de to hjertekamrene.
  2. 40 % av alvorlige fødselsdefekter i Murmansk-området blir ikke registrert.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Alvorlige fødselsdefekter – inkludert noen alvorlige medfødte hjertefeil – er kraftig underrapportert i Murmansk-regionen nord i Russland. Kovalenko avdekket at 40 % av feilene som blir rapportert i fødselsregisteret i Murmansk ikke registreres i det regionale registeret over fødselsdefekter. Studien inkluderer over 35 000 barn født i Murmansk-regionen mellom 2006 og 2009.

(2) 744 av 52 253 barn som ble født i Murmansk-regionen mellom 2006 og 2011 hadde ventrikkelseptumdefekt, altså et hull i skilleveggen mellom de to hjertekamrene. Risikoen viste seg å være høyere for jentefostre. Gravide som drakk alkohol i svangerskapet hadde nesten femdoblet risiko for å føde barn med denne hjertefeilen, mens risikoen var økt med nesten ni ganger blant mødre med diabetes. Også røyking viste seg å være en uavhengig risikofaktor for ventrikkelseptumdefekt. Mors alder, BMI og tilskudd med folsyre eller multivitamin hang derimot ikke sammen med risikoen.

Kovalenko og kollegene konkluderer med at folkehelsetiltak som setter fokus på alkokutt og røykestopp blant gravide kan få ned antall nye tilfeller av den medfødte hjertefeilen ventrikkelseptumdefekt hos barn nord i Russland.

(3) Den tredje artikkelen i doktorgraden ser på risikofaktorer for hypospadi – ufullstendig utviklet urinrør – som er den vanligste fødselsdefekten i Murmansk-regionen.

Leave a reply