Alkohol kan beskytte mot akutt hjerteinfarkt

Jo oftere man drikker alkohol, jo lavere er risikoen for å rammes av et akutt hjerteinfarkt, viser nye funn fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Spesielt vin og sprit er forbundet med redusert risiko. Forskerne understreker at de samtidig så en rekke skadelige effekter av å drikke alkohol.