Når hjerteklaffen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren innsnevres, hemmes blodflyten fra hjertet og ut i kroppen. Slik aortastenose gjør at belastningen på hjertet øker, og dermed øker faren for å utvikle hjertesvikt. Ved å gjennomføre hjerteultralyd av 3.243 personer som deltok i Tromsø-studien i 1994, og deretter gjenta undersøkelsene på mange av de samme personene i 2001 og 2008, har forskere ved universitetssykehuset i byen nå kartlagt hvilke risikofaktorer som har størst betydning for å få aortastenose.

132 av deltakerne ble diagnostisert med aortastenose i løpet av undersøkelsesperioden. Totalt ble mer enn 30 potensielle risikofaktorer analysert, og fire viste en uavhengig sammenheng med risikoen for å få aortastenose etter at forskerne hadde justert for andre variabler som kunne påvirket resultatet. Røykere hadde 71 % økt risiko for å få sykdommen sammenlignet med ikke-røykere, mens risikoen økte med 171 % for hvert tiår eldre man ble. Også høyt systolisk blodtrykk og høyt midjemål var uavhengige predikatorer for aortastenose.

I tillegg til målingene fra 1994, 2001 og 2008 hadde forskerne tilgang til ultralydmålinger som var gjort ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i løpet av studieperioden. Hos 118 pasienter hadde de derfor to eller flere målinger av størrelsen på innsnevringene. Dermed kunne de undersøke hvilke faktorer som spilte størst rolle for progresjonen av sykdommen. Kolesterolnivåene var ikke forbundet med risiko for å aortastenose, men lavt HDL-kolesterol økte risikoen for raskere forverring av tilstanden. Høy kroppsvekt og lave hemoglobinnivåer i blodet var også forbundet med raskere progresjon av forkalkningene.

Studien trumfer tidligere studier på området ved at den bare inkluderer deltakere som helt sikkert ikke hadde aortastenose ved oppstartstidspunktet. I tillegg er det en stor styrke at risikofaktorene ble målt før sykdommen oppstod, slik at man vet sikkert at de ikke er en konsekvens av sykdommen. Funnene bekrefter at aortastenose er en aldersbetinget sykdom, men bestrider tidligere studier som har funnet en sammenheng mellom fettstoffer i blodet og sykdommen.

Forskerne konkluderer med at utviklingen av aortastenose best kan forklares som en aldersbetinget prosess som forsterkes av den giftige effekten av røyking og andre faktorer som kan øke det mekaniske stresset på aortaklaffen. De gir dermed støtte til teorien om at sykdommen delvis skyldes naturlig slitasje på klaffen. Når forkalkningen først er i gang kan den være vanskelig å stoppe, og forskerne mener det beste man kan gjøre for å forebygge sykdommen er å leve sunt.

Leave a reply