Studien fulgte opp 88 personer som hadde fått hjerneslag for første gang. En av fire rapporterte moderat eller betydelig utmattelse i akuttfasen, og blant disse var sannsynligheten åtte ganger høyere for å ha begresninger i dagliglivet 18 måneder senere. Dette gjaldt uavhengig av andre faktorer med betydning for framtidige aktivitetsbegrensninger, slik som alder, om man var i jobb eller ikke da man fikk slag, depresjon etter slaget, og begrensninger i aktivitetsnivået i akuttfasen.

Pasientene ble intervjuet første gang mens de var lagt inn på sykehus, og på nytt 18 måneder senere. Aktivitetsnivået til pasientene ble vurdert via den såkalte Barthel ADL-indeksen, hvor pasienten svarer på om han er selvhjulpen eller trenger hjelp på områder som spising, påkledning, personlig hygiene, toalettbesøk og forflytning. Nesten en fjerdedel av deltakerne rapporterte om begrensninger på ett eller flere av disse områdene 18 måneder etter hjerneslaget.

Funnene fra studien indikerer at utmattelse i akuttfasen av et hjerneslag er en risikofaktor for begrensninger i dagligdagse aktiviteter på lang sikt, og at helsepersonell bør være oppmerksom på slik fatigue hos slagpasienter. Studien kan likevel ikke slå fast at det er en årsakssammenheng mellom utmattelse etter slag og framtidige hverdagsaktiviteter, ettersom forskerne ikke kan utelukke at de ikke har oversikt over alle faktorer som påvirker sammenhengen.

Leave a reply