I dag disputerer Sigrid Beitland for sin doktorgrad, hvor hun blant annet har sett på nyresvikt etter hjertestans blant 245 pasienter lagt inn ved Oslo universitetetssykehus mellom 2010 og 2014. Pasientene var gjenopplivet og i koma da de ble lagt inn på sykehuset. 46 % av dem utviklet ulike grader av akutt nyresvikt i løpet av de tre første dagene på sykehuset, og doktorgraden har både sett på hvilken betydning nyresvikt har for pasientene over tid og om man kan bruke urinprøver til å identifisere høyrisikopasienter.

Økt dødelighet

Den første av de to artiklene i doktorgraden som tar for seg hjertestanspasienter viste mer enn tre ganger høyere risiko for å dø i løpet av det neste halvåret for pasientene med nyresvikt sammenlignet med de som var fri for nyresykdom. Også etter at forskerne hadde justert for andre variabler som kunne påvirke sammenhengen mellom nyresykdom og overlevelse var risikoen langt mer enn doblet. Videre var sannsynligheten for å ha god nevrologisk funksjonsevne etter seks måneder betydelig redusert blant pasientene som opplevde nyresvikt etter hjertestansen.

I den andre studien analyserte forskerne urinprøver tatt av pasientene både innen seks timer etter hjertestansen og tre døgn senere. På begge tidspunktene var nivåene av de to proteinene cystatin C og NGAL i urinen i gjennomsnitt høyere hos pasientene som utviklet akutt nyreskade innen tre dager enn hos de  andre. Nivåene var også signifikant koblet til økt dødelighet og dårlig nevrologisk utfall etter seks måneder. Å legge til biomarkørene sammen med kliniske variabler forbedret imidlertid ikke evnen til å forutsi tidlig død eller svekket nevrologisk funksjon, og den kliniske verdien av disse funnene er dermed inntil videre begrenset.

LES MER: Hjertebloggen har tidligere omtalt de to aktuelle studiene fra doktorgraden mer omfattende:

Færre hjertestansofre overlever når de utvikler akutt nyreskade

Markører i urin forutsier akutt nyreskade ved hjertestans

Leave a reply