Ulike teknikker for å stenge av blodtilførselen til hjertet i kortere perioder kan bidra til å redusere skadene på hjertet når blodtilførselen åpnes permanent etter en periode med langvarig oksygenmangel. Det jobbes fortsatt med å avdekke mekanismene som beskytter hjertet ved slik iskemisk pre- post- og fjernprekondisjonering, men Akt-kinasen i RISK-signalveien spiller en rolle, og Akt aktiveres blant annet i venstre hjertekammer hos pasienter som gjennomgår hjertekirurgi. Dermed ligger mye til rette for at medikamenter som aktiverer Akt kan beskytte hjertet ved reperfusjon etter koronarsykdom, men en ny studie fra NTNU i Trondheim støtter ikke denne hypotesen.

Forskerne benyttet stoffet SC79, som selektivt aktiverer Akt. De opererte ut hjerter fra rotter og tilførte SC79 i høy eller lav dose, enten før de blokkerte oksygentilførselen i koronarårene, rett etter at blodtilførselen var åpnet igjen, eller på begge tidspunktene. Alle unntatt en av de seks metodene gav økt aktivering av Akt ved reperfusjon, men hadde ingen innvirkning på størrelsen av det resulterende hjerteinfarktet sammenlignet med kontrollgrupper som fikk tilsvarende doser placebo på samme tidspunkter som SC79-gruppene. Heller ikke nivåene av caspase-3 (et proenzym som er sentralt for celledød) eller kreatinkinase og laktatdehydrogenase (to markører for hjerteskade) ble påvirket av SC79.

Funnene overrasket forskerne, ettersom infarktskaden er redusert hos rotter som er genetisk manipulerte til overekspresjon av Akt. Ettersom det naturlig nok ikke er mulig å behandle pasienter for akutt hjerteinfarkt i forkant av en slik uventet hendelse, er det avgjørende med hurtigvirkende medikamenter som kan beskytte mot hjerteskade rett etter at man er rammet. Disse nye funnene tyder imidlertid på at overaktivering av Akt innenfor et såpass kort tidsrom som i denne studien ikke er tilstrekkelig til å indusere store nok endringer til å beskytte hjertet. En rekke ulike mekanismer er involvert i den beskyttende effekten som oppnås ved iskemisk kondisjonering, og selv om Akt er en av bidragsyterne tyder denne studien på at det trolig er nødvendig med samtidig aktivering av flere av bidragsyterne for å gjenskape denne effekten med medikamenter.

Leave a reply