Agonal respirasjon hindrer AMK fra å kjenne igjen hjertestans

Agonal respirasjon innebærer blant annet å gispe etter luft i fasen like før man dør. Slik unormal pusting er det største hinderet mot at AMK-operatører skal kjenne igjen hjertestans når de blir oppringt.