Forandringer i strukturen av venstre hjertekammer er et tydelig tegn på begynnende hjerte- og karsykdom eller diabetes, og hos pasienter med leddgikt viser studier at tykkelsen på hjerteveggen er abnormalt forhøyet. Forskere i Bergen, med doktorgradsstipendiat Helga Midtbø i spissen, oppdaget nylig at dette kun gjelder pasienter med aktiv leddgikt.

(saken fortsetter under videoen)

Forskerne karakteriserte aggressiviteten av sykdommen hos 129 leddgiktpasienter, og målte hjertefunksjon, tyngden av venstre hjertekammer og tykkelsen av hjerteveggen ved hjelp av hjerteultralyd. Det viste seg at de som hadde aktiv leddgikt hadde tykkere hjertevegg enn de som hadde inaktiv sykdom. Videre var mer aggressiv leddgikt forbundet med tykkere vegg enn mildere leddgikt. Disse funnene gjaldt også etter at forskerne hadde justert analysene for faktorer som kunne ha påvirket resultatene.

Forskerne sammenlignet også med hjertestrukturen til 112 personer uten leddgikt. I analyser som ble justert for blant annet alder, kjønn og systolisk blodtrykk hadde ikke leddgiktpasientene tykkere hjertevegg enn kontrollpersonene. Studien kan ikke si noen om årsaksforholdet mellom leddgikt og forandringer i strukturen av venstre hjertekammer, men den understreker likevel hvor viktig det er å holde leddgikt så godt i sjakk som mulig dersom man ønsker å unngå hjerte- og karsykdom.

Les også: Hjerte- og karsykdom kan bidra til økt risiko for leddgikt

Leave a reply