Pasienter med diabetes type 1, den varianten som er vanligst blant barn og unge, har økt risiko for åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. En av årsakene kan være økt produksjon av avanserte glykerte endeprodukter (AGE-er), skadelige forbindelser som oppstår når glukose hekter seg til eggehvitestoffer i blodet uten hjelp av enzymer. Metylglyoksal-derivert hydroimidazolone-1 (MG-H1) er den vanligste AGE-en i både blod og vev, og forskere i Oslo ønsket å undersøke om det finnes en sammenheng mellom nivåene av denne AGE-en og tegn på tidlig åreforkalkning blant barn og unge med og uten type 1-diabetes.

314 diabetessyke barn og unge mellom 8 og 18 år ble inkludert i studien, og 120 klassekamerater av dem stilte opp som frisk kontrollgruppe. Forskerne målte nivåene av MG-H1 i blodet til barna, i tillegg til nivåene av C-reaktivt protein (CRP), som er en betennelsesmarkør som er forbundet med åreforkalkning. Videre tok de ultralydbilder av halspulsårene for å undersøkelse intima-media-tykkelsen (tykkelsen på de to innerste lagene av blodåreveggen) og stivheten i blodårene, som også benyttes som mål på begynnende åreforkalkning.

MG-H1-nivåene var signifikant høyere i diabetesgruppa enn blant de friske kontrollpersonene, og jentene med diabetes hadde høyere nivå enn guttene. Blant guttene var også intima-media-tykkelsen større i diabetesgruppa enn i kontrollgruppa, mens det ikke var noen forskjell på stivheten i blodårene i de to gruppene. MG-H1-nivåene hang signifikant sammen med CRP-nivåene og langtidsblodsukkeret til barna med diabetes. Det var imidlertid ingen sammenheng mellom MG-H1 og stivheten i blodårene, mens høyere nivåer av MG-H1 korrelerte med mindre tykkelse av blodåreveggen. I kontrollgruppa var det ingen slike sammenhenger.

Studien viser at nivåene til AGE-en MG-H1 i blodet er forbundet med betennelse relatert til åreforkalkning blant barn og unge med diabetes, men ikke blant friske barn. Forskerne tror årsaken kan være at barna er for unge til at en slik sammenheng kan sees hos friske, men at diabetessykdommen akselerer åreforkalkningsprosessen. Imidlertid tyder funnene på at uheldige endringer i tykkelsen på blodåreveggen og stivheten i arteriene først skjer på et senere tidspunkt enn betennelse.

Leave a reply