Professor Andrew Marks fra Columbia-universitetet i New York var en av flere internasjonale aktører som deltok på hjertesviktsymposiet til Senter for hjertesviktforskning i september. Hans laboratorium i New York har fått nærmere en milliard kroner i støtte til å utvikle legemidler som kan lette hverdagen til pasienter med hjertesvikt. Men de siste årene har det blitt vanskeligere å få penger til slik livreddende forskning.

– Det er ekstremt vrient. Jeg kan bare snakke for USA, men der blir kun ett av ti prosjekter godkjent. Det betyr at vi sitter i månedsvis og skriver søknader, og i 90 % av tilfellene får vi avslag, sier Marks til UNIKARD.

Bremser framgangen

Også i Norge diskuteres det om hjerte- og karforskning bør motta en større andel av forskningsmidlene fra myndighetene. Til tross for at et av tre dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdommer, gikk kun 5–7 % av helseforskningsmidlene fra Norges Forskningsråd i 2011, 2012 og 2013 direkte til forskning på kardiovaskulære lidelser. Marks advarer mot at liten politisk satsning kan få alvorlige konsekvenser.

– Det bremser framgangen innen forskning på hjerte- og karsykdom. Samtidig virker det demotiverende på mange unge som ønsker å gjøre karriere innen medisinsk forskning.

Les også: Bruk mer penger på hjerteforskning, Norge!

– Kan ikke hjelpe pasientene uten forskningsmidler

Myndighetene i USA har støttet grunnforskninga ved laboratoriet til Marks med flere millioner dollar i løpet av de siste tjue årene. Men de store kostnadene kommer først når denne grunnforskninga skal videreføres i kliniske forsøk. Han er derfor bekymret over at det blir stadig vanskeligere å få midler til hjerteforskning.

– Til dags dato har den kliniske forskninga vi har gjennomført kostet mer enn 100 millioner euro, forklarer professoren.

Marks sier det er umulig å gjøre nye oppdagelser som kan være til hjelp for pasientene uten omfattende og uavhengig forskningsfinansiering fra myndighetene.

– Det er av helt avgjørende betydning fordi kroniske sykdommer som hjertesvikt bare kan bli angrepet og overvunnet med slik støtte. Dette forutsetter at politikere og ledere involverer seg for å støtte både grunnforskning og kliniske studier som kan hjelpe pasienter, sier professoren.

Les også:  Politikere må lytte bedre til hjerteforskere

Utviklet ny livreddende medisin

Ved hjelp av støtten de siste tjue årene har laboratoriet til Marks utviklet et nytt legemiddel som kan reparere lekke kalsiumkanaler i hjertet slik at pasienter med hjertesvikt kan få bedre hjertefunksjon og økt fysisk kapasitet.

Slik lekkasje av kalsium kan også føre til livsfarlig ventrikkelarytmi, og også norske hjerteforskere jobber med å avsløre mekanismene som forårsaker disse hjerterytmeforstyrrelsene.

Les mer: Medfødt dårlig kondis kan gi alvorlig hjerteflimmer

Leave a reply