Nitrogenoksid (NO) er viktig for blodårenes evne til å utvide seg, men for høye nivåer kan bidra i betennelsesprosesser som skader blodåreveggen og øker risikoen for åreforkalkning. Asymmetrisk dimetylarginin (ADMA) svekker produksjonen av NO – og dermed også blodårefunksjonen – og høye ADMA-nivåer er koblet til økt risiko for koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina). Overvekt og fedme er forbundet med høye nivåer av NO, og hos personer med høy BMI kan det derfor tenkes at ADMA beskytter mot skader på blodårene. Denne teorien støttes nå av en ny norsk studie.

– Vi har vist at høye nivåer av ADMA øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerterelaterte dødsfall hos anginapasienter med lav BMI, men ikke hos pasienter med høy BMI, forteller førsteforfatter Heidi Borgeraas, som er doktorgradsstipendiat ved Senter for sykelig overvekt i Vestfold og Universitetet i Oslo.

Forskerne baserte studien på 4122 pasienter som ble behandlet for mistenkt angina pectoris (hjertekrampe) ved Haukeland eller Stavanger universitetssjukehus mellom 2000 og 2004. Innen utgangen av 2006 hadde 337 av dem fått hjerteinfarkt, mens totalt 165 hadde dødd av hjerte- og karsykdom. Forskerne fant en sammenheng mellom gradvis høyere nivåer av ADMA og både infarkt og hjerte- og karrelatert død kun hos den halvparten av pasientene som hadde en BMI lavere enn 26,3 kg/m2. For halvparten med høyere BMI var det ingen slik sammenheng i det hele tatt.

– Overvekt og fedme henger tett sammen med kronisk betennelse og høyere nivåer av både NO og markører for nitrosativt og oksidativt stress i blodet. Våre funn  kan tyde på at høye ADMA-nivåer bidrar til å senke forhøyede NO-nivåer og hemme betennelsesprosesser som knyttes til åreforkalkning og senere hjerte- og karsykdom, men dette må undersøkes nærmere i nye studier, sier Borgeraas.

Leave a reply