Åtte om dagen er aller best for hjertet

7,8 millioner dødsfall kunne ha vært unngått hvert år hvis folk hadde spist optimale mengder frukt og grønt, ifølge en ny stor oppsummeringsstudie. Og man bør kanskje spise enda mer enn dagens anbefalinger om «fem om dagen» for å få størst effekt.