Forskerne ba personer fra 50 år og oppover rangere sin frykt for ulike sykdommer på en skala fra 1-10. 10 på skalaen ble definert som «sterk frykt». Mens henholdsvis 39 % og 30 % rapporterte sterk frykt for Alzheimers sykdom og kreft, var det bare 2 % som oppgav at de fryktet hjerte- og karsykdom sterkt. Denne andelen var også lavere enn andelen som oppgav sterk frykt for kroniske smerter (8,7 %) og depresjon (4 %), mens 2 % var redde for å rammes av diabetes.

Totalt svarte 365 personer på spørreskjemaet. Kvinner var generelt mer engstelige for sykdom enn menn. Gjennomsnittlig score når det gjaldt frykt for hjerte- og karsykdom var 5,35, altså midt på treet. For kreft og Alzheimers sykdom var gjennomsnittsscoren høyere enn 7.

Ettersom det er hjerte- og karsykdom som tar flest liv, overrasket det forskerne at bare 2 % uttrykte sterk frykt for slik sykdom. På helsebloggen til UiT Norges arktiske universitet kommer førsteforfatter Martin Bystad med en mulig forklaring på at så mange er redde for å få Alzheimers og kreft.

– Følelsen av manglende kontroll kan være mer sentralt ved Alzheimers og kreft, fordi muligheter for forebygging og behandling er forbundet med større usikkerhet enn ved hjerte- og karsykdom.

Leave a reply