Pumpekapasiteten til venstre hjertekammer kan forutsi utfallet til mange pasienter med hjerte- og karlidelser. Det samme gjelder volumet av det samme hjertekammeret, som er ansvarlig for å pumpe blod ut i kroppen. Både målinger av pumpefunksjon og volum kan gjøres ved hjelp av ekkokardiografi, altså hjerteultralyd.

Les også: Ultralyd av hjertet redder liv

Det vanlige i dag er å bruke todimensjonal ultralyd, men de senere årene har det blitt anbefalt å bruke nyere teknologi i form av mer nøyaktig 3D-ultralyd for å gjennomføre disse målingene. Dette krever imidlertid at pasientene har stabil hjerterytme og klarer å holde pusten i noen sekunder. Forskere ved Sykehuset i Vestfold og Universitetet i Oslo stilte seg derfor spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å bruke slik 3D-ultralyd for alle pasientene som blir henvist til hjerteultralyd.

Det viste seg at forskerne ikke kunne gjennomføre 3D-ultralyd på 26 % av pasientene. Et flertall av disse hadde irregulær hjerterytme som var forårsaket av atrieflimmer. Ettersom pasientene i studien allerede var undersøkt med lommeultralyd og henvist videre til 2D-ultralyd, kan det dessuten tenkes at studien underestimerer andelen pasienter som ikke kan få 3D-ultralyd, og at tallet i virkeligheten er enda høyere.

Forskerne sammenlignet også resultatene fra 2D- og 3D-ultralydbilder fra de 202 pasientene som kunne gjennomføre begge deler. Det viste seg at begge metodene gav samme resultater for pumpefunksjon, men 2D-ultralyd overestimerte volumet av venstre ventrikkel noe sammenlignet med 3D-ultralyd.

Forskerne konkluderer med at en betydelig andel pasienter ikke kan undersøkes med 3D-ultralyd av hjertet, og at dette spesielt gjelder ved hjerterytmeforstyrrelser. Dette viser at 2D-ultralyd fortsatt er et viktig verktøy for å studere funksjonen til venstre hjertekammer. Likevel understreker de at nærmere halvparten av pasientene med atrieflimmer i denne studien også kunne undersøkes med tredimensjonal ekkokardiografi.

Leave a reply