I dag disputerer Ole-Johannes Holm Nielsen Grymyr for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. I forsøk på griser og pasienter med aortastenose har han vist at norskutviklede 3D-sensorer kan sys fast til hjerteveggen og overvåke hjertefunksjonen underveis og etter en hjerteoperasjon.

3D-sensorer

Bevegelsessensoren festes til det ytterste laget av hjerteveggen, og kan analysere bevegelsen i hjerteveggen tredimensjonalt. Tidligere ble bare én akselerometerakse benyttet i disse analysene, og da var det helt avgjørende at sensoren var perfekt justert i forhold til hjertets geometri. Ved hjelp av direkte analyse av 3D-data fra akselerometeret, utviklet Grymyr og kollegene ved Intervensjonssenteret på Oslo universitetssykehuset en metode som eliminerer dette problemet. Etter å ha testet 3D-metoden på 20 griser, kunne forskerne konkludere med at metoden – uavhengig av sensorens orientering på hjerteveggens overflate – målte endringer i hjertefunksjonen like godt som den beste énaksete metoden.

(saken fortsetter)

LES MER:

3D-sensor kan forenkle overvåking av hjertefunksjonen

Forskerne har som mål at de små akselerometrene skal kunne benyttes til å overvåke hjertet til pasienter i tida etter at de har gjennomgått hjertekirurgi, men før Grymyrs andre studie hadde forsøkene kun vært utført mens operasjonssåret fortsatt var åpent. I denne studien testet forskerne 3D-sensorene med stort hell også i en postoperativ modell. De gjennomførte flere eksperimenter som påvirket hjertefunksjonen etter at de hadde sydd igjen operasjonssåret til 13 griser, og akselerometerne som var festet til hjertet oppdaget både globale og regionale endringer i hjertefunksjonen presist. De var imidlertid ikke like egnet til å lokalisere hvilken del av hjertet som opplevde oksygenmangel når en av koronarårene ble blokkert. Slik kontinuerlig overvåkning av hjertefunksjonen under og den første tida etter hjertekirurgi kan potensielt være viktig for at legene skal kunne gi pasientene riktig behandling og oppdage eventuelle komplikasjoner både under og i etterkant av en operasjon.

(saken fortsetter)

LES MER:

Overvåker hjertet med 3D-sensorer etter en hjerteoperasjon

I den tredje studien i doktorgraden testet forskerne for første gang om 3D-akselerometerene kan benyttes til å overvåke hjertefunksjonen til aortastenosepasienter som får erstattet den forkalkede hjerteklaffen ved hjelp av åpen hjertekirurgi. Forskerne sydde et akselerometer fast til hjerteveggen hos 18 pasienter, og akselerometeret oppdaget hvem av pasientene som fikk svekket hjertefunksjon under behandlingen.

– Hovedfunnet vårt er at akselerometeret identifiserte en betydelig andel av pasienter med svekket hjertefunksjon under avvenning fra hjerte-lunge-maskin. Vi mener det er sannsynlig at svekkelsene i hjertefunksjonen skyldes myokardial stunning, altså en forbigående unormal sammentrekningsevne i en del av hjertekammeret sa Grymyr til Hjertebloggen da resultatene fra denne studien ble publisert i fjor.

LES MER:

3D-akselerometer avslører svekket hjertefunksjon etter klaffekirurgi

Leave a reply