Norske forskere har utviklet akselerometre som kan overvåke funksjonen til venstre ventrikkel kontinuerlig ved åpen hjertekirurgi. Bevegelsessensoren festes til det ytterste laget av hjerteveggen, og kan analysere bevegelsen i hjerteveggen tredimensjonalt. Tidligere har bare én akselerometerakse blitt benyttet i disse analysene, noe som gjør det helt avgjørende at sensoren er perfekt justert i forhold til hjertets geometri. Dette kan imidlertid være tidkrevende og upraktisk i kliniske sammenhenger. Ved hjelp av direkte analyse av 3D-data fra akselerometeret har forskerne nå utviklet en metode som eliminerer dette problemet.

Les også: Norsk sensor kan redusere risikoen ved hjertekirurgi

Forskerne undersøkte akselerometrene på 20 griser som ble påført redusert global og regional hjertefunksjon i fire ulike eksperimenter. De kunne konkludere med at 3D-metoden – uavhengig av sensorens orientering på hjerteveggens overflate – målte endringer i hjertefunksjonen like godt som den beste énaksete metoden. Ved hjelp av 3D-metoden kan dermed sensoren plasseres på venstre ventrikkel uten de presise beregningene man tidligere var avhengig av, noe som gjør den mer anvendelig i kliniske sammenhenger.

Leave a reply