Forbigående svekkelse av hjertefunksjonen forekommer etter hjertekirurgi. I dag overvåkes hjertefunksjonen ved hjelp av ultralyd, men verdien av det begrenses av at avansert bildetolkning må gjøres i etterkant og at målingene ikke kan gjøres kontinuerlig. Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus har utviklet akselerometere som kan festes på hjerteveggen under en operasjon. Nå har de for første gang undersøkt om slike 3D-akselerometere kan benyttes til å overvåke hjertefunksjonen til aortastenosepasienter som får erstattet den forkalkede hjerteklaffen ved hjelp av åpen hjertekirurgi.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ:

Norsk sensor kan redusere risikoen ved hjertekirurgi

3D-sensor kan forenkle overvåking av hjertefunksjonen

Overvåker hjertet med 3D-sensorer etter en hjerteoperasjon

Avslørte svekkelser i hjertet

Resultater fra 18 pasienter med alvorlig aortastenose er nå presentert i en ny forskningsartikkel. Mens pasientene var koblet til hjerte-lunge-maskin ble et akselerometeret sydd fast til venstre hjertekammer og senere fjernet igjen. Forskerne målte hjertefunksjonen til pasientene før aorta ble klemt av og umiddelbart etter at sirkulasjonen var åpnet igjen. Akselerometerne indikerte svekket systolisk hjertefunksjon hos to pasienter før avklemmingen, og hos ti pasienter etterpå. Resultatene samsvarte godt med målinger av den systoliske hjertefunksjonen gjort med hjertekateter og hjerteultralyd: De pasientene som hadde normal hjertefunksjon målt med akselerometer, forbedret sin systoliske funksjon etter inngrepet, i motsetning til de pasientene som ifølge akselerometrene hadde svekket hjertefunksjon.

– Hovedfunnet vårt er at akselerometeret identifiserte en betydelig andel av pasienter med svekket hjertefunksjon under avvenning fra hjerte-lunge-maskin. Vi mener det er sannsynlig at svekkelsene i hjertefunksjonen skyldes myokardial stunning, altså en forbigående unormal sammentrekningsevne i en del av hjertekammeret, sier PhD-stipendiat og førsteforfatter Ole-Johannes Grymyr.

I dag er det vanlig at kirurgene foretar en visuell vurdering av endringer i hjertefunksjonen under kirurgi. En slik manuell vurdering viste seg å være lite egnet til å se de funksjonssvekkelsene akselerometeret oppdaget. Forskerne konkluderer med at bruk av akselerometre har potensial til å forbedre overvåkning av pasienter som gjennomgår hjertekirurgi.

Leave a reply