Senter for hjertesviktforskning består av forskningsgrupper fra Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Senteret har som hovedoppgave å fremme og integrere forskning av høy kvalitet innenfor feltet hjertesvikt. Senteret får finansiell støtte av Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst.

Hvert år arrangerer Senter for hjertesviktforskning en konferanse om hjertesvikt. I år ble 11th Annual CHFR symposium on Heart Failure arrangert 19.-20. september på Holmenkollen Park Hotel Rica. I løpet av konferansen kunne de 185 påmeldte deltakerne få med seg 13 foredrag fra ledende nasjonale og internasjonale forskere. I tillegg ble det holdt 67 muntlige posterpresentasjoner av PhD-studenter og andre unge forskere. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Norwegian PhD School of Heart Research (Norheart) som betalte reise og opphold for PhD studenter som deltok.