Seksjon for preventiv kardiologi

Forskningsgruppa ved Seksjon for preventiv kardiologi ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen forsker blant annet på markører som er forbundet med vitaminstatus, kosthold og betennelse og som kan være nye biomarkører for hjerte- og karsykdom. Gruppa ledes av professor Ottar Nygård.

Fortsett lesningen