Positive følelser beskytter kvinner mot hjerteinfarkt

Anhedonisk depresjon innebærer redusert grad av positive følelser; at man slutter å se fram til ting som skal skje eller opplever redusert glede av å gjøre ting man har likt før. Nå viser en studie fra NTNU at denne typen depresjon er spesielt farlig for ellers friske kvinner når det gjelder risiko for hjerteinfarkt.

Fortsett lesningen