Mikromolekyler i blodbanen kan avsløre risiko hos pasienter med forsnevret hjerteklaff

Forskere ved Akershus universitetssykehus kan måle mikropartikler i blodbanen fra vanlige blodprøver, inkludert såkalte mikro-RNA. Forskerne har nå vist at pasienter med forsnevret åpning i hjerteklaffen (aortastenose) og høy konsentrasjon av et slikt mikromolekyl i blodbanen har økt risiko. Disse korte RNA-trådene kan således ha stort potensial som risikomarkører ved hjerte- og karsykdom.

Fortsett lesningen