Cardiac Exercise Research Group (CERG)

Ved K. G. Jebsen Senter for Hjertetrening (CERG – Cardiac Exercise Research Group) studeres effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og karsykdom. CERG leter etter det beste treningsprogrammet som kan sørge for at vanlige mennesker har god helse gjennom hele livet. Forskningsgruppa ved NTNU er et av totalt 14 K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning, ledes av professor Ulrik Wisløff og holder til på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Fortsett lesningen


Sommermålinger kan skjule D-vitaminmangel hos anginapasienter

D-vitaminnivåene i blodet til pasienter med stabil angina pectoris var langt høyere i august enn i mars. Da forskerne brukte en analysemodell som tar høyde for årstidsvariasjonen og beregner gjennomsnittlig D-vitaminnivå gjennom hele året, ble en andel av de som hadde normale testresultater reklassifisert med utilstrekkelige D-vitaminnivåer.

Fortsett lesningen