Utviklingshemmede har økt hjerte- og karrisiko

En ny norsk studie tyder på at magefedme er svært vanlig hos personer med Downs syndrom, Williams syndrom og Prader-Willis syndrom, og deltakerne med magefedme hadde flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom enn andre med de samme utviklingshemmingene.

Fortsett lesningen