Kan proteinet fetuin-A beskytte mot hjertesykdom?

Proteinet fetuin-A har egenskaper som hindrer at blodårene forkalkes, men kan samtidig øke risikoen for blant annet diabetes. Nå har amerikanske forskere med en nordmann i spissen studert eventuelle årsakssammenhenger mellom fetuin-A og risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom.

Fortsett lesningen